Oddělení registru vozidel

Bc. Jaroslav Nedoma

vedoucí oddělení registru vozidel
Tel.: 48 524 3855
Budova: 1. máje 108/48

Oddělení registru vozidel

Sídlo: budova Uran (ul. 1. máje 108, Liberec 2)
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec
Telefon: +420 485 243 841 INFORMACE REGISTRU VOZIDEL

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartošová Jana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3842
Brožová Petra referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3847
Čiháčková Veronika referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3861
Dufek Roman referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3844
Ellschlögerová Jana referent oddělení registru vozidel přestupky, RZ na přání, stanice měření emisí 1. máje 108/48 48 524 3848
Hyxová Lada referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3853
Koloušková Klára referent oddělení registru vozidel registrace vozidel, RZ na přání 1. máje 108/48 48 524 3843
Bc. Kozlovský Karel referent oddělení registru vozidel schvalování tech.způsobilosti vozidel, zkušební komisař 1. máje 108/48 48 524 3856
Mokrá Lucie referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3850
Bc. Pástorová Jitka referent oddělení registru vozidel schvalování tech.způsobilosti vozidel 1. máje 108/48 48 524 3846
Perničková Dana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3849
Sčensná Lenka referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3865
Vícová Hana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3837
Mgr. Vyhnalová Monika referent oddělení registru vozidel 1. máje 108/48 48 524 3835
POPIS ČINNOSTI
 • vede registr vozidel 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • vede registr historických a sportovních vozidel
 • vede agendu stanic emisních  kontrol
 • schvaluje výcviková vozidla autoškol

Oddělení registru vozidel

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti SML na úseku registrace silničních vozidel a stanovení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných a dovezených silničních vozidel v rozsahu zákona č. 56/2001 Sb.;
 2. zapisuje údaje a jejich změny do registru silničních vozidel (§ 5, 6, 8-11 zákona č. 56/2001 Sb.);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.);
 4. rozhoduje o přidělení registrační značky na přání a přiděluje registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (§ 7b – 7d zákona č. 56/2001 Sb.);
 5. rozhoduje o  vyřazení vozidla (dočasném) a zapisuje zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel (§ 12 a13 zákona č. 56/2001 Sb.);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 – 33b zákona č. 56/2001 Sb.);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.);
 8. rozhoduje o povolení manipulačního provozu (§38b zákona č. 56/2001 Sb.);
 9. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb.);
 10. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 – 66 č. 56/2001 Sb.);
 11. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.);
 12. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.);
 13. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.);
 14. vede registr historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 15. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 16. vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001);
 17. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 18. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 19. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 20. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 21. rozhoduje o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob (83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb.).

Dokumenty odboru

formulář ODRV č. 01 - ŽÁDOST O ZÁPIS VOZIDLA DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Nová vozidla, doposud neregistrovaná v ČR (včetně vozidel dovezených - s cizozemskými doklady).
 

formulář ODRV č. 02 - ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚN ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Změna barvy, zápis tažného zařízení, montáž LPG, změna adresy, montáž majáků apod. Uvedené změny nejsou přestavbou, ale pouze hlášenými změnami v registru, je nutné pro vyřízení na vyvolávacím systému označit registr vozidel nikoliv přestavby. Nejedná se o oficiální formulář - pouze pomoc klientům, oficiální tiskopis dle současné legislativy neexistuje, žádost může být volnou formou.
 

formulář ODRV č. 03 - ŽÁDOST O VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU, UKONČENÍ VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU A ZÁPIS ZÁNIKU SILNIČNÍHO VOZIDLA

Uložení RZ do depozitu, vyjmutí RZ z depozitu, zápis adresy umístění vyřazeného vozidla, zápis zániku (eko likvidace ...)
 

formulář ODRV č. 06 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO DOKLADU K VOZIDLU

Ztráta, poškození, zničení nebo odcizení technického průkazu či osvědčení o registraci.
 

formulář ODRV č. 08 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA VÝVOZ

Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz s omezenou platností pro osobu z jiného státu - pouze vozidla registrovaná v ČR.
 

formulář ODRV č. 09 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY REGISTRAČNÍ ZNAČKY - NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ, ZA POŠKOZENOU

K umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol), nebo z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, nebo registrační značkou na přání.
 

formulář ODRV č. 10 - ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝROBY JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

Povolení výroby pro první, druhý a případné další stupně výroby.
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

Zadržela Vám policie osvědčení o registraci vozidla?

- postup jak získat zadržené osvědčení zpět ...
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.