13.05.2022
Jana Kodymová DiS.

Dialog 2022 pomáhá kultuře a vzdělávání mezi partnerskými městy Augsburg a Liberec

Spolupráce v kultuře a nově také ve vzdělávání jsou hlavní cíle setkání s názvem Dialog 2022, kterého se od včerejška do neděle účastní zástupci města Liberce a bavorského Stadt Augsburgu, která pojí již 20 let vzájemného partnerství.

Letošní, už devátý cyklus Dialog 2022, se koná v Liberci. Hostí zhruba padesátičlennou delegaci z Bavorska. Její zástupci, v čele s primátorkou Augsburgu Evou Weber, se v rámci oficiálního programu zúčastní série kulturně-společenských setkání, prezentací a vystoupení.

Kulturní dny DIALOG se konají od roku 2005 každé dva roky střídavě v obou partnerských městech. Jejich dlouholetou spolupráci spojuje řada témat. Jedním z těch aktuálních je například zájem Liberce kandidovat na Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028, v čemž ho podporuje právě i bavorský Augsburg, který se kandidatury zúčastnil v roce 2010.

Liberec a Augsburg sdílejí prostřednictvím tisíců svých původních obyvatel a jejich potomků už přes 75 let vzájemné historické okamžiky, které navždy zůstanou provázány v kronikách obou měst. Projekt Dialog je jednou z příležitostí, kdy se mohou zástupci kulturních aktivit obou partnerských měst setkat a hledat nové příležitosti a formy spolupráce. Letos poprvé jsme se navíc tuto akci rozhodli rozšířit také o téma vzdělávání,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Téměř padesátičlennou delegaci hostů čeká během třídenního Dialogu v Liberci obsáhlý program, jehož součástí je například komentovaná prohlídka nedávno otevřeného Spolkového centra IGI ve Vratislavicích nad Nisou, nebo debata se studenty libereckého Gymnázia F.X. Šaldy.

„Připravena je pro ně i návštěva Česko-německého setkávacího centra a prohlídka historické budovy radnice. Dále zahájení výstavy Max Kaminski v Oblastní galerii Liberec, výstava Rudolfa Kauschka, návštěva sklárny a galerie Jiřího Pačinka, ale také několik hudebních vystoupení. Hosty z partnerského města pozveme i na přehlídku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm 2022, který se tento týden koná ve městě zároveň s pořádáním Dialogu,“ popisuje část programu vedoucí oddělení protokolu a zahraničních vztahů statutárního města Liberce Miluše Charyparová. 

Iniciátorkou, dnes již dlouholetého partnerství mezi Libercem a Augsburgem, byla v roce 2001 Sonja Hefele, čestná prezidentka Německo-české společnosti Augsburg, která celý život zasvětila hledání nových česko-německých vztahů. Vloni v září ji primátor Liberce Jaroslav Zámečník udělil medaili města za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv.

Bavorský Augsburg a český Liberec se v roce 2001 i s ohledem na příští generace svých obyvatel odhodlaly vykročit ze stínu a budovat nový vztah cestou poznávání, vzájemných výměn v oblasti kultury či vzdělávání a nezbytného dialogu mezi politickými reprezentacemi i zástupci pestré občanské společnosti obou měst. Cílem partnerství je ponechat výklad dějin historikům a hledět především do budoucnosti.

 

Nastavení cookies