25.10.2016
Ing. Jan Gardoň

Hasiči soutěžili

V sobotu 22. 10. 2016 se v Krásné Studánce konaly Hry bez hranic. Hry se konaly za účelem seznámení se s prací druhých sborů a vyzkoušení si spolupráce se zahraničními kolegy. Připravená akce se konala v rámci programu: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Do česko-německého projektu „4 města zachraňují přes hranice“ jsou zapojeni krásnostudánečtí hasiči z Liberce, Hrádku nad Nisou, německého Herrnhutu – Berthelsdorfu a ze Žitavy. Společně prověřili práci formou simulovaného požáru a speciálního výcviku nosičů dýchací techniky v podzemních prostorách krytu Lucemburská, kde za nulové viditelnosti vyhledávali osoby a tlakové nádoby v neznámých prostorách. Celodenní program dále pokračoval u hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. Během odpoledne probíhaly hry „4 bez hranic“, ve kterých hasičské jednotky partnerských měst prověřily své dovednosti v různých hasičských disciplínách. Jako hosté se akce zúčastnil i primátor statutárního města Liberec Tibor Batthyány, starosta města Hrádek nad Nisou Bc. Josef Horinka a vedoucí oddělení krizového řízení MML Lubomír Popp.

 

Nastavení cookies