03.07.2024
Jan Král

Na podzim začne architektonická soutěž na liberecký dopravní terminál

Propojit železniční a autobusovou dopravu a zvýšit význam a kvalitu libereckého vlakového nádraží. To jsou hlavní cíle připravovaného projektu přestupního terminálu veřejné dopravy – Central Station.

Liberecký kraj, statutární město Liberec a Správa železnic k němu na podzim letošního roku chystají zadat architektonickou soutěž. Účastníci v ní zpřesní, jakou podobu má mít v budoucnu celá oblast kolem libereckého vlakového nádraží a jaké služby tam cestující, návštěvníci i obyvatelé naleznou.

Výstavba nového terminálu podle vítězného návrhu z architektonické soutěže by mohla začít zhruba za pět let po důkladné projektové přípravě. „Do té doby bude sloužit dnešní autobusové nádraží, které bude mít v přízemí rekonstruované budovy Uranu důstojnější zázemí. Dojde tak k odstranění dosavadního provizoria ze stavebních buněk,“ řekl primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Součástí zadání architektonické soutěže je ověřovací studie, která vznikla podle návrhu Kanceláře architektury města (KAM) v roce 2021 a je dlouhodobou urbanistickou vizí rozvoje části města. Vznik nového terminálu, polyfunkčního domu a kapacitou 700 parkovacích míst na místě současného autobusového nádraží a kvalitního veřejného prostranství blízkého okolí má ambici změnit část města ve funkční a současný vstup do našeho 100tisícového města. Aktuálně kancelář architektury aktivně spolupracuje s hlavními aktéry Správou železnic, Libereckým krajem a administrátorem soutěže na zadání.

„Těším se na zahájení soutěže a nastartování rozvoje a přestavby tohoto tak důležitého území v našem městě. Začali jsme URANem, odstraníme buňky, upravíme prostor před Uranem, budeme spolupracovat s Libereckým krajem na obnově bývalé budovy Skloexportu a společně se Správou železnic zahájíme proces přestavby nádraží na moderní přestupní terminál. Připravíme projekt na parkovací dům P+R a novou výstavbu bytů a nového parku místo stávajícího autobusového nádraží,“ dodal náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

„Vážíme si této spolupráce mezi Správou železnic, Libereckým krajem a námi. Je náročné se dohodnout, ale tři investoři a zadavatelé - to směřuje k lepšímu a reálnému výsledku," doplnil Jiří Janďourek s tím, že v ostatních nejen krajských městech v ČR se podobné terminály již budují, například v Pardubicích, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích.

Původní myšlenkou bylo pouze zrekonstruovat současné vlakové a autobusové nádraží a doplnit ho o parkovací dům. Mezi vlakovým a autobusovým nádražím se ale ještě nachází jiný městský blok domů, který znesnadňuje orientaci a prodlužuje přestupy řádově na stovky metrů. Vlaková, autobusová a městská doprava tak bude sloučena na jedno místo – Central Station.

„S naší dlouhodobou snahou zrychlit vlakové spojení mezi Libercem a Prahou jde ruku v ruce i celková modernizace vlakového nádraží a vznik nového libereckého dopravního terminálu. Jeho základem se stane současná historická výpravní budova libereckého nádraží. Propojením její odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího českého města. Chodníky kolem celé nádražní budovy se stanou současně autobusovými zastávkami. Jde o podobné řešení s krátkými přestupy mezi nástupišti a s prostorem pro cestující uprostřed, jako je na libereckém terminálu Fügnerova,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Plocha současného autobusového nádraží se tímto projektem uvolní. Na jejím místě nad dálničním tunelem by mělo vzniknout nové náměstí s městským parkem. U Žitavské ulice vedoucí podél kolejiště pak v návaznosti na objekty Uranu a Skloexportu vyroste městský blok, v jehož suterénu bude kapacitní parkoviště pro cestující i jeho rezidenty.

„Nádraží v Liberci je klíčovým bodem veřejné dopravy v celém kraji. Díky novému dopravnímu terminálu se regionální autobusy přesunou přímo ke kolejím. Naším cílem je, aby byl pro cestující přestup stejně pohodlný, jako je už teď mezi vlakem a tramvajemi. Architektonická soutěž nám pomůže vybrat takový návrh terminálu, který bude v symbióze s historickými budovami libereckého nádraží,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Lídrem a organizátorem architektonické soutěže bude Správa železnic s podporou právní kanceláře, která bude veškeré kroky koordinovat a řídit. Architektonická soutěž začne v průběhu podzimu roku 2024.

Náklady na architektonickou soutěž týkající se návrhu nové obslužné komunikace pro autobusová nástupiště po obvodu hlavní výpravní budovy, návrhu nástupních a výstupních stanovišť pro autobusovou dopravu a jejich zastřešení, úpravy veřejného prostranství před nádražní budovou a možnou budoucí podobu budovy bývalého Skloexportu bude hradit Liberecký kraj. Ostatní navrhované objekty, resp. náklady na soutěž a následné projekční práce, budou hradit Správa železnic a statutární město Liberec. Na vybudování komplexního řešení Central station se bude podílet Správa železnic, Liberecký kraj a statutární město Liberec.

Nastavení cookies