01.09.2022
Veronika Hiršalová

VOLBY - výzva k ověření platnosti OP

S účinností zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech již není možné vydávat OP s omezenou platností na 1 měsíc pro výkon volebního práva.

Svou totožnost prokáže volič, státní občan ČR, ve volební místnosti pouze platným OBČANSKÝM PRŮKAZEM nebo platným CESTOVNÍM PASEM. Jiným dokladem totožnosti (např. řidičský průkaz) není možné pro účel volebního práva svou totožnost a státní občanství prokázat.

 

Proto vyzýváme občany ČR, kteří mají zájem hlasovat, aby si včas zkontrolovali platnost a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový OP - viz sdělení KÚLK. Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu je 30 dní.

 

Podrobné informace k volbám zveřejňujeme průběžně i na našich webových stránkách v odkazu VOLBY.

Nastavení cookies