06.02.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města zasedala potřetí

Třetí schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 5. února. Vybrané body, které projednala, přináší tisková zpráva. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Informace mimo RM:

52. ročník Jizerské padesátky proběhne tento víkend, 8. až 10. února 2019. Okruh Jizerské padesátky je připraven. Na úpravu magistrály přispívá také město Liberec. Zastupitelé města schválili dotaci ve výši 300 000 korun. Roční náklady na údržbu téměř 200 km lyžařských tras vycházejí na 5 milionů Kč. Vedle Liberce přispívá na údržbu i Liberecký kraj, a to částkou jeden  milion korun, dále město Jablonec nad Nisou 200 000 Kč a obec Bedřichov přenechává výnosy z parkovného.

Bod č.2 : Platový řád Městské policie Liberec

Městská policie Liberec zavádí náborový příspěvek. Důvodem vstupního bonusu pro nové strážníky ve výši až 100 000 tisíc korun je zatraktivnit nábor pro obsazení volných pracovních míst u městské policie. V Liberci potřebujeme navýšit počet strážníků a náborový příspěvek je prvkem, který městské policii pomůže lákat zájemce o práci v situaci, kdy je v zemi rekordně nízká nezaměstnanost. Vedle pěti týdnů dovolené a příspěvků na stravu se výhody pro strážníky rozšířily v roce 2019 i o čtyři dny sociálního volna. Pokud bude zájemci o práci strážníka poskytnut náborový příspěvek, bude vázán na smluvní povinnost setrvat u zaměstnavatele na dobu pěti let.

 

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 6: Majetkoprávní operace - prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy - LIVINGSTONE, s. r. o.

8.ledna 2019 obdržel liberecký magistrát od společnosti LIVINGSTONE, s. r. o., žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru pavilonu I v areálu bývalých LVT. Původní smlouva byla uzavřena 25. ledna 2018 a platila od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019. Nájemce užívá prostory za účelem realizace výstavy Magický Himálaj o výměře 918,69 m2, nájemné činí 15,- Kč/m2/rok, to je tedy 13 780 Kč ročně. Rada města Liberce schválila prodloužení smlouvy do 31. 10. 2019.

Bod č 13: Schválení otevírací doby LVT

Radní schválili otevírací dobu areálu bývalých libereckých výstavních trhů v Masarykově ulice. Tento areál je klasifikován jako veřejný prostor. Obyvatelům města je umožněn pohyb po areálu a průchod z Masarykovy ulice na Tržní náměstí. Na noc se areál zamyká, především z důvodu častého výskytů osob bez domova, kteří prostor znečišťují a dále z důvodu pobytu vandalů.

Otevírací doba:

Zimní období – listopad, prosinec, leden, únor – otevírací doba 7:00 – 17:00

Období jaro-podzim – březen, duben, září, říjen – otevírací doba 7:00 – 18:00

Letní období – květen, červen, červenec, srpen – otevírací doba 7:00 – 20:00.

 

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č.21: Regulace populací městských holubů prostřednictvím odchytu do klecí a plašení dravci - výjimka ze směrnice

Statutární město Liberec se i v letošním roce rozhodlo přistoupit ke snižování počtu holubů ve městě. Metodou je kombinace plašení a odchytu do klecí.  Tuto službu bude pro město i nadále vykonávat Alexandr Vrága, protože má několikaleté zkušenosti a disponuje patřičnými povoleními a certifikacemi. Odchyt a plašení bude primárně probíhat na sídlišti Rochlice, Na Rybníčku, v centru města i v dalších lokalitách. Výhodou je i fakt, že plašení bude probíhat i v koordinaci s dalšími subjekty, jako je KNL nebo městský obvod Vratislavice nad Nisou.

Alexandr Vrága měsíčně vyhodnocuje svoji práci ve zprávě, kde je uveden i počet odchycených holubů v jednotlivých místech. V roce 2018 bylo v Liberci odchyceno 620 holubů. Cena za tyto služby je 19 636 Kč měsíčně, bez DPH. Uvedené činnosti budou probíhat od února do prosince 2019. 

Bod č.24: Zřízení zóny placeného stání v ul. U Krematoria a rozšíření v lokalitě Tržní nám.

Liberečtí radní schválili záměr zřízení zóny placeného stání v ulici U Krematoria s tím, že prvních 90 minut bude zdarma a další stání bude zpoplatněno v režimu "žluté zóny", tedy 10 Kč/hod. Rovněž souhlasili se záměrem rozšíření parkovacích ploch v zóně placeného stání v lokalitě Tržního náměstí, a to na komunikaci k areálu výstaviště mezi plaveckým bazénem a areálem školského zařízení. Nová plocha pro stání bude ve stejném zpoplatněném režimu jako stávající plocha, a tou je  "oranžová zóna" za 10 Kč na 30 minut, 1 hodina za 20 Kč a každá další hodina 20 Kč.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 15: Záměr projektu rozšíření Zoologické zahrady Liberec o Údolí ohrožení divočiny

ZOO Liberec v letošním roce oslaví 100 let od zahájení éry koncepčního budování expozic a návštěvnické infrastruktury v uceleném areálu zoologické zahrady. Je tak nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Nejstarší zoologická zahrada v České republice se dostává na pomyslné rozcestí a je nutné velmi pečlivě rozvážit, jakou cestou se vydat dál. Zda cestou dalšího snižování počtu zvířat, především těch větších, prostorově náročnějších, zároveň ale návštěvnicky atraktivních. Nebo cestou rozprostření chovaných druhů a návštěvnické infrastruktury na větší plochu. Rada města Liberce projednala a schválila záměr rozšíření areálu zoologické zahrady o nové území, vhodné k vybudování relativně levných, prostorných a přírodních expozic pro ohrožená a atraktivní zvířata a moderní infrastruktury pro návštěvníky zahrady.

Bod č. 27/2: Žádost o podání opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Vojanova ulice na Františkově a dům v ulici U Kolory ve Vesci patří dlouhodobě mezi místa s výrazným sociálním zatížením, kde jsou sice dlouhodobě poskytovány sociální intervence (státní správa, samospráva, neziskový sektor), ale více méně s nulovou efektivitou. Rada města po projednání schvaluje podat k správnímu orgánu žádost statutárního města Liberec o vydání opatření obecné povahy dle §33d zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšenou intenzitou rizikových jevů a narušování veřejného pořádku.

 

 

 

 


 

 

 

 

Nastavení cookies