03.12.2020
Jan Král

Plán udržitelné městské mobility prošel veřejným projednáním

Projednání Analytické části Plánu udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec n. N. proběhlo vzhledem k vládním opatřením online.


V prostorách Magistrátu města Liberce se 25. 11. 2020 uskutečnila dvě veřejná projednání nově vznikajícího plánu městské mobility.

Nejdříve se projednávala zjištění platná pro Liberec, později odpoledne se projektový tým přesunul k tématům relevantním pro Jablonec nad Nisou. Projednání proběhlo vzhledem k protiepidemickým vládním opatřením v online podobě. Během přímého přenosu úzkého panelu řečníků měli účastníci z řad veřejnosti možnost umístit své náměty k diskuzi do chatu.

V úvodu byly představeny cíle projektu, dále byla přednesena zjištění vyplývající z dosud provedených analýz ohledně kvality veřejného prostoru, podmínek pro rozvoj cyklo, pěší i veřejné dopravy. Prezentována byla zároveň zjištění týkající se řešení automobilové dopravy a možností parkování, spojení na trase Liberec-Jablonec a jednotlivých problematických bodů místní dopravy.

Účastníci projednání z řad veřejnosti obohatili diskuzi řadou námětů, vyjádřili například své pochyby o úspěšném vybudování sítě cyklostezek vzhledem k úzkým ulicím a převýšení na území Jablonce.

Liberečtí zájemci o cyklodopravu zmiňovali problematické dopravní úseky, na kterých chybí cyklopruhy, jako například v ulici Hrubínova nebo na úseku Sokolské. V případě veřejné dopravy byla dotazována například udržitelnost tramvajového spojení mezi oběma městy.

Obecně ožehavým tématem, které nevynechali ani Severočeši, je problematika parkování.  
Do veřejného projednání se zapojilo téměř 200 účastníků včetně zástupců projektového týmu a zástupců města. Příští veřejné projednání se uskuteční snad již za běžných podmínek po Novém roce ve Vratislavicích nad Nisou.


Záznam celého online projednání můžete shlédnout na YouTube, pro Liberec na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=bGUXuU_zu40&t=2361s

pro Jablonec nad Nisou na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=rBeu-MaYUgA&t=1533s

 

 

 

 

 

Nastavení cookies