Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022

Výsledek voleb I. kola naleznete na stránkách www.volby.cz. O vítězi rozhodne II. kolo voleb do Senátu, které se uskuteční ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2022.

 

Magistrát města Liberec jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu registruje přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR:

pro senátní volební obvod č. 34

1.    Bílá
2.    Bílý Potok
3.    Bulovka
4.    Černousy
5.    Český Dub
6.    Čtveřín
7.    Dětřichov
8.    Dlouhý Most
9.    Dolní Řasnice
10.    Frýdlant
11.    Habartice
12.    Hejnice
13.    Heřmanice
14.    Hodkovice nad Mohelkou
15.    Horní Řasnice
16.    Jeřmanice
17.    Jindřichovice pod Smrkem
18.    Kobyly
19.    Krásný Les
20.    Kunratice
21.    Lázně Libverda
22.    Lažany
23.    Liberec 
24.    Mníšek
25.    Nové Město pod Smrkem
26.    Oldřichov v Hájích
27.    Paceřice
28.    Pertoltice
29.    Pěnčín (v okr. Lbc)
30.    Proseč pod Ještědem
31.    Příšovice
32.    Radimovice
33.    Raspenava
34.    Soběslavice
35.    Stráž nad Nisou
36.    Svijany
37.    Svijanský Újezd
38.    Sychrov
39.    Šimonovice
40.    Višňová
41.    Vlastibořice
42.    Žďárek.

Termín voleb do senátního obvodu č. 34 byl prezidentem republiky vyhlášen: pátek 23. září 2022 (14 - 22 h) a sobotu 24. září 2022 (8 - 14 h). Případné II. kolo voleb se uskuteční následující týden pátek 30. září 2022 (14 - 22 h) a sobotu 1. října 2022 (8 - 14 h).

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK K REGISTRACI:
Příjem, projednání a registraci přihlášek k registraci zajišťuje Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711, kancelář č. 210, 2. patro - budova Nového magistrátu. Zastupuje Veronika Hiršalová, tel. 485 243 713, kancelář č. 213, 2. patro - budova Nového magistrátu.

Přihlášky k registraci mohou být podány nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. do 19. 7. 2022 do 16:00 hod. Doporučujeme zmocněncům nebo nezávislým kandidátům termín podání přihlášky k registraci dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory přihlášek k registraci, prohlášení, apod. naleznete níže.

Případné závady přihlášek k registraci je nutné odstranit nejpozději 50 dnů přede dnem voleb tj. do 4. 8. 2022.

Seznam podaných přihlášek k registraci pro volby do senátního obvodu č. 34 - Liberec naleznete v příloze níže.

REGISTRACE přihlášek k registraci

VOLEBNÍ OKRSKY:

Volby do Senátu (I. kolo) se uskuteční současně s volbami do zastupitelstev obcí. Informace o volebních okrscích naleznete v sekci volby do zastupitelstev obcí.

 

SČÍTÁNÍ A VÝSLEDKY VOLEB:
Sčítání a zjišťování výsledků voleb je v kompetenci Českého statistického úřadu a probíhá bezprostředně po skončení hlasování ve volebních místnostech. Zpracované výsledky jsou v podstatě v přímém přenosu propisovány na webovou stránku volby.cz.

Postup přidělování mandátů a další zajimavé informace k metodice sčítání hlasů naleznete na webových stránkách ČSÚ.

 

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY (POUZE DO SENÁTU):

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku na území senátního volebního obvodu č. 34, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 8. 9. 2022. 

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 21. 9. 2022 do 16:00 hod. Žádost o voličský průkaz můžete podat na přepážce č. 3, budova Nového magistrátu (žadatelé budou odbaveni v pořadí v jakém se dostaví).

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 16. 9. 2022 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

S voličským průkazem mohou voliči ze senátního volebního obvodu č. 34 volit pouze na území tohoto obvodu.

 

Na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k volbám.

Nastavení cookies