Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Statutární město Liberec, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností statutárního města, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Statutární město Liberec

Sídlo organizace

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

00262978

Kontaktní telefon

+420 485 243 111

Kontaktní e-mail

info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna

posta@magistrat.liberec.cz

ID datové schránky

7c6by6u

Web

www.liberec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Firma GDPR posouzení s.r.o., IČ: 06773010
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha - Staré Město

Titul

Ing. Bc.

Jméno

Jiří

Příjmení

Kubela

Kontaktní telefon

+ 420 725 980 725

Kontaktní e-mail

poverenec@magistrat.liberec.cz


Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

  • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
  • monitorování souladu činností správce s GDPR,
  • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů.

Nastavení cookies