Odbor sociální péče

Bc. Vlasta Pavlů

Foto - portrét
vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 3.34

Odbor sociální péče

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7,  Liberec IV - Perštýn
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jedličková Jaroslava referent ekonomický a správní agenda ekonomická a správní Dr. Milady Horákové 580/7 3.33 48 524 4935
Mgr. Velartová Markéta právník odboru sociální péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.32 48 524 4951

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4916
Mgr. Fadrhoncová Radka odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.30 48 524 4860
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.30 48 524 4817
Bc. Frydrychová Aneta odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.22 48 524 4814
Bc. Hacklová Barbora, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.30 48 524 4825
Bc. Havlenová Lucie odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.23 48 524 4809
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.29 48 524 4851
Hrubešová Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4821
Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4813
Mgr. Junková Denisa odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 3.25 48 524 4915
Bc. Kalinová Radka, MBA odborný sociální pracovník agenda CAN Dr. Milady Horákové 580/7 3.25 48 524 4838
Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4815
Kružíková Lenka referent odd. sociálně-právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.26 48 524 4811
Bc. Kuňáková Andrea odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4847
Bc. Mazánková Markéta odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.29 48 524 4840
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4824
Mgr. Sochůrková Lucia, MBA odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.21 48 524 4816
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.31 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4947
Bc. Špringlová Jana vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.28 48 524 4810
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.28 48 524 4823
Bc. Vaníčková Barbara odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4818

Oddělení kurátorské činnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Beneš Martin odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.30 48 524 4830
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 4832
Mgr. Kadlecová Andrea odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 4807
Mgr. Kolářová Michaela odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.22 48 524 4827
Bc. Komárková Lenka odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.30 48 524 4826
Bc. Mikulková Simona odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 1.29 48 524 4874
Mgr. Nováková Eva, DiS. vedoucí oddělení kurátorské činnosti kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.31 48 524 4936
Ing. Perná Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.22 48 524 4836
Bc. Pleslová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 4835
Bc. Reichlová Veronika odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 4843
Mgr. Severýnová Ivana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.21 48 524 4829
Mgr. Vodičková Hana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.29 48 524 4833

Oddělení sociálních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4943
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.23 48 524 4938
Bc. Brůnová Lia odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.25 48 524 4931
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé Dr. Milady Horákové 580/7 0.24 48 524 4932
Dostálová Petra referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4913
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.22 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.25 48 524 4911
Mgr. Kolomazníková Kristýna referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4933
Mgr. Kulhánková Jana, MBA vedoucí oddělení sociálních činností sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 0.29 48 524 4930
Bc. Kymplová Marcela referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4828
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.26 48 524 4937
Smutná Šárka, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 1.26 48 524 4978
Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 0.24 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a  vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o  pomoci v hmotné nouzi.

Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • Oddělení kurátorské činnosti
  • Oddělení sociálních činností

Kontaktní místa odboru sociální péče pro styk s veřejností:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - 2.patro - telefon 485244810

Oddělení kurátorské činnosti - 1.patro - telefon 485244936

Oddělení sociálních činností - přízemí - telefon 485244930

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

02.07.2015

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Průkaz vydává Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.
 
21.01.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
 
30.04.2014

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
 
19.03.2014

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Odbor sociální péče reagoval na výzvu MPSV týkající se podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.