Zpravodaj Liberec

Inzerce ve Zpravodaji Liberec – ceník, informace, možnosti

Aktuální vydání Zpravodaje Liberec k dispozici ke stažení v *.pdf.

 

Vydává: Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Náklad: 54 200 kusů.
Redakční rada: Hana Zemanová, Petra Břeňová, Jaroslava Kašparová, Jan Hruška, Svatopluk Holata, Pavel Chmelík.
Šéfredaktor: Pavel Chmelík, tel. 731 681 090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz.
Vychází: 11x ročně.
Kontakt: zpravodaj@magistrat.liberec.cz, tel.: 731 681 090.

 Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. 

 

UložitUložit

UložitUložit

Nastavení cookies