05.01.2022
Jan Král

První jednání liberecké městské rady v roce 2022

První schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 4. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM: Liberec má k dispozici čistopis územního plánu

Zastupitelé by měli hlasovat o jeho schválení na únorovém jednání. „Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů města, na který Liberečané čekali dlouhých 14 let. Práce na něm trvala od roku 2007, kdy ho začaly tvořit předchozí vedení města. Bohužel se jim nepovedlo ho dotáhnout do finále. Věřím ale, že letos v únoru pro něj kolegové zastupitelé zvednou ruku, protože jeho schválením se naše město může posunout k dalšímu, velmi důležitému rozvoji. Příprava územního plánu nás vyšla zhruba na 25 milionů. Pokud bychom do toho započítali i personální náklady, přišel nás téměř na 40 milionů,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Územní plán zahrnuje řadu důležitých bodů. Počítá například s výstavbou až 10 500 bytů a rodinných domů při odhadovaném počtu 110 tisíc obyvatel. Jeho součástí je i dobudování vnitřního městského okruhu, včetně rozvoje sítě cyklostezek. Zároveň ale omezuje rozšiřování města do krajiny, podporuje vznik zhruba 200 nových zahrádek, ale i rozšíření zoo. Vedle toho pak preferuje i zavádění zelených pásů v centru. „Liberec je druhým nejzelenějším městem v ČR, a to chceme určitě zachovat,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 13 z RM: Výběr hodnotící komise k mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži "Papírák 2030"

Rada města schválila první členy hodnotící komise včetně náhradníků pro připravovanou mezinárodní architektonickou soutěž na budoucí podobu Papírového náměstí v Liberci. Mezi schválenými zástupci budoucí komise jsou význačná jména.

Nezávislá část komise:

 • Ing. arch. Lukáš Kohl, architekt, spolumajitel developerské společnosti Doma je Doma
 • Ing. Štěpánka Šmídová, krajinářská architektka
 • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

 

Náhradníci řádných členů pro nezávislou část hodnotící komise:

− Ing. arch. Peter Štefek, architekt

− Ing. arch. Miroslava Zdražilová Ph. D., architektka

 

Závislá část komise:

− Ing. Jaroslav Zámečník, statutární město Liberec, primátor statutárního města Liberec

− Adam Lenert, vedoucí oddělení úřadu územního plánování

− Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D., statutární město Liberec, člen Zastupitelstva města Liberec

 

Náhradníci řádných členů pro závislou část hodnotící komise:

− Ing. arch. Jiří Janďourek, statutární město Liberec, vedoucí odboru Kancelář architektury města Liberec

 

„Je to další fáze přípravy náročné mezinárodní soutěže, která bude pro město Liberec a jeho občany velmi důležitým rozhodnutím. Podobný formát architektonické soutěže neděláme každý rok, navíc u tak cenného území, jakým je právě Papírové náměstí. Proto nám velmi záleží na tom, aby soutěž byla připravována maximálně kvalitně a transparentně. Kolegové radní dostali k posouzení první sérii osobností, které mají v budoucí porotě zasednout. A to jak v její závislé, tak nezávislé části. Poprvé se vybraní porotci mají pracovně setkat už 11. ledna,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Statutární město Liberec po dlouhých 20 letech bude vypisovat architektonickou soutěž, a to rovnou na jeden z nejzajímavějších a zároveň nejtěžších úkolů ve městě – oblast okolo tzv. Papíráku. Přestože se na toto území soustředilo již několik generací architektů, stále hledá svou budoucí podobu. Návrh nové čtvrti je skutečnou výzvou nejen pro účastníky, ale především pro samotné město, pro které představuje tato soutěž startovní čáru dlouhodobého úsilí.

I z toho důvodu se zástupci města rozhodli zvolit formu soutěžního dialogu, který umožňuje vzájemnou diskusi účastníků, odborné komise a expertů na konkrétní témata. Předmětem soutěžního dialogu je návrh urbanistického a funkčního řešení oblasti tzv. Papírového náměstí, která je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberec. Výstupem by měla být celková představa rozvoje v podobě „masterplanu“, který vedle urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a regulaci městské i soukromé výstavby. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území (sloužící i jako podklad pro změnu územního plánu) a architektonicko-krajinářský návrh Městských teras. Ten bude dále rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace.

 

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Mimo RM: Finále. Daří se využít maximum z dotací pro IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou, neboli IPRÚ, umožňuje čerpat finance z evropských dotačních fondů 2014-2020 v území s celkem 24 obcemi.

Čerpání prostředků započalo v roce 2016, od té doby bylo v rámci IPRÚ předloženo 86 projektů v celkové výši 2,36 mld. korun. Projekty jsou rozprostřeny po celém dotčeném území. Daří se tak vyčerpat téměř všechny finanční prostředky, které byly k tomuto účelu přiděleny.

„Před koncem roku 2021 byly předloženy poslední 3 žádosti a alokace IPRÚ je tímto vyčerpána. V rámci IPRÚ jsme vyčerpali přes 90% z původní nabízené alokace, která činila 2,6 mld. Kč. Nedočerpání cca 10% alokované částky způsobilo především nevyužití dotace Jabloncem nad Nisou na prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce,“ popisuje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radla Loučková Kotasová.

V celém území byla zatím dokončena zhruba polovina projektů za 570 milionů korun. Realizace všech zbývajících pak musí být dokončena k 30. 6. 2023.

S ohledem na karamboly na cestě, například nerealizované prodloužení tramvajové trati za 200 mil. Kč a terminálu MHD v Jablonci nad Nisou za 150 mil. Kč, považuji dosažené čerpání dotací za mimořádně úspěšné.  Alokovaná částka 2,6 mld. Kč byla bezkonkurenčně největší porce přidělených (rezervovaných) dotačních peněz pro naši IPRÚ aglomeraci v rámci celé ČR a bylo skutečně náročné takový objem prostředků vyčerpat,“ doplňuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Nejvíce projektů se podařilo uskutečnit v oblasti modernizace mateřských, základních a středních škol. Největšími investicemi jsou rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce nad Nisou za 668 mil. korun a rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci v celkové výši 252 milionů korun.

Město Liberec, které je součástí tohoto územního celku, předložilo do IPRÚ celkem 26 projektů za 612,9 mil. korun. Z toho 20 projektů už bylo dokončeno.

„Pokud bychom měli za každou tematickou oblast stručně uvést alespoň jeden příklad, v oblasti vzdělávání můžeme vyzdvihnout projekt Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května, který sestává ze dvou částí pro dvě samostatné budovy školy. Proběhla přestavba obou objektů, byly vybudovány nové odborné učebny, výtah a zateplení obvodových plášťů obou budov. Spolufinancován byl z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí,“ popisuje Radka Loučková Kotasová.

V dopravě můžeme zmínit dokončený projekt ´Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – lokalita Letná – Stračí´. Spolufinancován byl z Integrovaného regionálního operačního programu, jeho cílem bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení nehodovosti v daném úseku. Neřízená křižovatka byla vybavena světelným signalizačním zařízením a současně byla koordinována s přilehlou křižovatkou Letná – Polní. Proběhly zároveň i další související úpravy.

Na území Liberce bylo realizováno také několik projektů zaměřených na sociální bydlení a infrastrukturu. Zajímavým a současně investičně velmi náročným projektem, na kterém se stále ještě pracuje, je rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a jeho cílem je vytvořit veřejné víceúčelové zařízení pro komunitní činnosti. Využívat služby a setkávat se tu budou Liberečané všech generací, i lidé z různých skupin ohrožených sociálním vyloučením. Od srpna roku 2020 prochází budova paláce stavebními úpravami, stavba bude dokončena na podzim roku 2022, kompletní dokončení je plánováno na červen roku 2023.

Důležitými projekty v oblasti sociální infrastruktury jsou také rekonstrukce několika domů pro potřeby sociálního bydlení. Jedná se o budovy ve vlastnictví města, ve kterých vzniknou byty pro rodiny i jednotlivce s nízkými příjmy.

 

Projekty statutárního města Liberec

Název projektu

Dotace EU (v Kč)

Dokončeno

Doprava

 

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - Letná - Stračí

    6 943 524,76

 •  

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - Na Pláni - Lipová, Blažkova

    4 880 067,41

Před zahájením realizace

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše

    3 540 745,93

 •  

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - Nám. Míru, Písecká - Krumlovská - Prachatická

    4 626 046,8

 •  

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - Jeřmanická - Česká

    2 137 097,03

 •  

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - Dobiášova

    1 745 775,34

 •  

Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec

    8 076 853,03

 •  

Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín

        545 019,37

 •  

P+R Pastýřská

  18 483 021,28

Před zahájením realizace

Sociální bydlení a infrastruktura

 

 

Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům B – M.Horákové

  12 712 373,04

V realizaci

Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům C - Proboštská

  14 083 043,08

 •  

Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E - Orlí

  16 577 623,28

 •  

Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům F - Žitavská

  14 657 060,34

 •  

Sociální bydlení Na Žižkově

  34 357 501,14

V realizaci

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

  14 518 623,48

 •  

Centrum aktivního života – rekonstrukce Liebiegova paláce

214 753 870

V realizaci

Vzdělávání – MŠ, ZŠ

 

 

Navýšení kapacit MŠ Beruška

  42 315 263,1

 •  

Navýšení kapacit MŠ Motýlek

  13 621 917,88

 •  

MŠ Malínek

  69 391 788,73

Před zahájením realizace

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

  13 444 641,78

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru

  31 047 551,04

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

  41 351 267,96

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň

    7 870 455,02

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

    6 364 946,63

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku

  13 342 796,55

 •  

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického - učebna praktických činností

    1 506 727,79

 •  

Celkem

612 895 601,8

 • 20

Podrobné informace o Integrovaném plánu rozvoje území a všech jednotlivých projektech najdete na webových stránkách města www.liberec.cz

 

Mimo RM: Národní sportovní agentura (NSA)  odmítla většinu žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukce a výstavbu sportovních objektů, včetně libereckého bazénu

Město se chystá na podání nové žádosti v další dotační výzvě.

Statutární město Liberec obdrželo usnesení Národní sportovní agentury (NSA) o neudělení dotace na přestavbu městského plaveckého bazénu, na níž žádalo částku 300 milionů korun. Podobně s žádostí o finanční podporu, podle zatím zveřejněných informací, neuspěla drtivá většina žadatelů a aktuálně mají příslib financování pouze města Brno a Jihlava.

„Rozhodnutí NSA považuji za příliš přísné a nespravedlivé. Už proto, že podle našich informací dosud schválila dotaci zatím jen dvěma z celkového počtu zhruba deseti žadatelů. Ostatní zájemci zatím stejně, jako my, na dotaci nedosáhli. Naše žádost nakonec nebyla hodnocena kvůli drobným formalitám, které jsme na základě výzvy NSA včas a podle zadávacích podmínek doplnili. Nicméně předpokládám, že NSA vyhlásí novou dotační výzvu, do které se opět přihlásíme,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies