Jednotné kontaktní místo

Co jsou jednotná kontaktní místa (JKM)?

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v  oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a  zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.

Poradenská činnost JKM se v jednotlivých případech týká poskytování obecných informací v rámci zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb a nemá charakter právního poradenství.  Nevztahuje se na vyjmenované činnosti, které jsou ze zákona o volném poskytování služeb vyloučeny.

K zahájení podnikání českých osob v zahraničí poskytuje JKM  základní informace a dále kontakty na příslušné úřady ve zvolené zemi v rámci Evropské unie.

K podnikání v ČR poskytuje informace ke všem povolovacím režimům, především jaké podmínky musí být splněny pro výkon konkrétní činnosti, včetně formulářů. JKM dále zajišťuje předání oznámení o činnosti příslušné správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům a zdravotním pojišťovnám.

JKM dále poskytuje:

  • Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů.
  • Obecné informace o ochraně spotřebitele v jejich členských státech.
  • Kontaktní údaje osob, které firmám i zákazníkům poskytnou praktickou pomoc v případě problémů s domácími úřady, ale i úřady jiných států EU.

České elektronické JKM  na portálu BusinessInfo.cz zprostředkovává veřejnosti garantované návody k postupu při zahájení podnikatelské činnosti v rámci EU. Je zde rovněž umístěna aplikace, prostřednictvím které je možno podat žádost o oprávnění k podnikání příslušnému úřadu. Abyste mohli tuto službu využít, musíte být držiteli elektronického podpisu.


JKM naleznete na obecních živnostenských úřadech v těchto městech:

Brno, Černošice, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Praha 1, Praha 7

Kdo má agendu JKM v Liberci na starosti:

Ing. Veronika Mastná  - referentka oddělení Živnostenský úřad
budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář  č. 215
tel.: 485 244 856
e-mail: mastna.veronika@magistrat.liberec.cz

Ing. Gabriela Strejcová - referentka oddělení Živnostenský úřad
budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář č. 215   
tel.: 485 244 858
e-mail: strejcova.gabriela@magistrat.liberec.cz

univerzální e-mail Jednotného kontaktního místa Liberec: jkm@magistrat.liberec.cz

Související dokumenty:

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

UložitUložit

Nastavení cookies