06.12.2022
Jan Král

Výskyt onemocnění africkým morem prasat - aktuální informace

V posledních dnes se v médiích objevují zprávy o výskytu prasečího moru na Liberecku. Prozatím jediný potvrzený případ je evidován na Frýdlantsku.

V souvislosti s touto nákazou bylo dne 2. 12. 2022 vydáno veterinární Nařízení SVS pro postiženou oblast. Celé znění nařízení lze nalézt pod odkazem: https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPEGQD7AYNEJ6NQ/text. Jedním z důležitých bodů je Čl. 3 zakazující vstup do určených území v zóně nákazy.

(1) V souvislosti s výskytem afrického moru u volně žijících prasat se zakazuje vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí (nezastavěné části obcí) v pásmu infekce.

(2) Zákaz vstupu uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na složky integrovaného záchranného systému, uživatele honiteb, vlastníky nemovitostí při výkonu vlastnických práv, osoby vykonávající právo myslivosti, mysliveckou stráž, úřední veterinární lékaře Státní veterinární správy a případně další osoby, kterým písemné povolení vydala obec.

V případě nálezu uhynulých prasat divokých či úhynů v chovech prasat domácích je nutné kontaktovat SVS na telefonních číslech 485 246 691 nebo 720 995 207 nebo e-mailové adrese epodatelna.kvsl@svscr.cz.

Informace o aktuálním stavu nákazy, přijatých opatřeních, vydaných nařízeních a další užitečné rady, např. jak se chovat při nálezu uhynulé zvěře, jak provést evidenci chovů, kontakty apod. najdete na stránkách KVS Libereckého kraje: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/ nebo https://www.africkymorprasat.cz/aktuality

Nastavení cookies