Rekonstrukce městského plaveckého bazénu

O projektu

Rada města rozhodla o přípravě podkladů pro zadávací řízení. Vybranou variantou je ´otevřené řízení´. Ve vedení města jsme zvolili variantu, která je nejtransparentnější z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na to, že se jedná o největší stavební zakázku za posledních víc jak deset let, chceme, aby byla perfektně připravená.

Cílem vedení města je na základě dobře připravené zadávací dokumentace vybrat takového dodavatele, který zrekonstruuje bazén v perfektní kvalitě. Chceme, aby byl bazén schopen po své rekonstrukci sloužit návštěvníkům další desítky let, a tomu také musí odpovídat naše nároky a požadavky na jeho rekonstrukci.

Ve středu 7. února 2024 skončil termín pro podání nabídek na kompletní rekonstrukci libereckého plaveckého bazénu. Do výběrového řízení přišlo 6 nabídek, přičemž ta nejnižší je pod 750 milionů. Hned 3 z 6 nabídek se dostaly pod 800 milionů korun. Skvělou zprávou je i to, že téměř polovinu z této částky by tak mohly pokrýt tři dotace. Z Národní sportovní agentury, od Libereckého kraje a ze Státního fondu životního prostředí.

Rekonstrukci bazénu schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 29. 6. 2023. Projednávaný materiál: Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"Schválení postupu a harmonogramu v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"

 

Otázky a odpovědi

Jaká je nyní (duben 2023) situace s financováním? Kolik tušíme vlastních zdrojů a kolik cizích (tj. mimo rozpočet SML)?

Tak jak již bylo na veřejné prezentaci řečeno - bude se jednat o kombinované financování: Vlastní zdroje, příspěvek od Libereckého kraje a dotace (NSA, OPŽP apod.).

Proč se nepostupuje jako při opravě bazénu v Přerově? Viz článek v Deníku.

Nelze srovnávat opravu vany s celkovou rekonstrukcí bazénu. Navíc v článku se hovoří o vlasových trhlinách, které je možné zacelit jednodušším stavebním způsobem, nežli praskliny uvedené v našem stavebně technickém průzkumu.

Je spočtená energetická bilance - tj. kolik se ušetří energií a vody oproti stávajícímu stavu?

Ano, průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován, a je součástí dokumentace pro Stavební povolení. Obecně však je možné říci, že objekt této velikosti přináší po kompletním zateplení do rozpočtu úsporu ve výši minimálně třiceti procent ročních nákladů na vytápění objektu. Do objektu budou osazena moderní technologická a provozní zařízení (vzduchotechnické jednotky s rekuperací, čerpadla s frekvenčními měniči, moderní filtrace  bazénové technologie, apod.), včetně nového systému MaR v celém objektu, které snižuje energetickou náročnost budovy oproti stávajícímu zařízení. Ohledně úspory vody uvádíme, že je vybudována další studna pro zásobování vodou z vlastních zdrojů. S ohledem na to, že budou instalovány moderní filtrační zařízení, bude snížena i její faktická spotřeba, co se množství týká.

Kolik z rozpočtu činí přestavba šaten, saun, parních komor, výstavba wellness centra? Kolik jde na opravu vany, střechy, nosných konstrukcí, výměnu technologií?

Rozpočet na rekonstrukci bazénu je koncipován jako komplexní. Je nutno si uvědomit, že se jedná o celkovou opravu objektu, kde v podstatě zůstane pouze nosná železobetonové konstrukce, která se ještě bude po odkrytí jednotlivých vrstev sanovat. Pokud tedy máme vybudovat např. wellness, musíme opravit nosnou konstrukci, zhotovit nové podlahy, omítky, podhledy, do těchto prostor přivést vzduchotechniku, vodu, kanalizaci, topení, elektrorozvody, prostory napojit na rozvody slaboproudu měření a regulaci, požární signalizaci, provést protipožární opatření. S tím souvisí i oprava střechy a výměna obvodového pláště. Poté je nutno do tohoto prostoru osadit zařízení bazénové technologie (sauny, páru, ochlazovací bazének, vířivku, zážitkové sprchy atd.). Pro výše citované wellness potřebujeme také opravu technologického zázemí. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rozsáhlý komplex činností a nelze z toho jednotlivé položky vyjmout. Takto vyjádřené ceny by byly značně zavádějící.

Budou na bazénu solární panely?

Ne, o této variantě se neuvažuje, a to z následujících důvodů: v rámci konstrukce střechy se počítá s doplněním izolačního souvrství. V rámci projektu se počítá se zachováním příhradových nosníků, které tvoří rozpon plavecké haly a jsou zachovány v původním provedení. S ohledem na instalaci nové konstrukce střechy včetně zmiňované izolační vrstvy není možné střechu více zatížit. Navíc by byl na střeše s ohledem na vyvedené zakončení vzduchotechniky k dispozici pouze omezený prostor střechy. Navíc je v objektu umístěna kogenerační jednotka, která bude vyvažovat energetické úspory tak, jak by to činily FTV panely.

Šatny budou společné. Sauny také?

Šatny budou společné, nicméně to neznamená, že by nebylo zachováno soukromí. V prostoru šaten bude dostatečné množství převlékacích kabin větších rozměrů. V saunách je to jen o případném nastavení režimových opatření, kdo a kdy.

Po přístavbě z roku 2012 přibyla do areálu slaná vířivka - mezi závodním bazénem 8 x 50 m a výukovým bazénem 6 x 25 m. Slouží široké veřejnosti, sportovcům po tréninku, všem v rámci vstupu do bazénu. Bude zachována/ obnovena?

Do přístavby bazénu v našem projektu nezasahujeme, slaná vířivka zůstává ve stávající podobě.

Bude v rámci rekonstrukce pamatováno na startovní bloky s posuvnou odrazovou deskou? Pokud ne, proč si architekti nezjistí stanoviska odborníků - trenérů plavání a plavců samotných? 

V rámci zachování ucelené architektonické kompozice jsou bloky navrženy v půdním stylu. Vizualizace objektu slouží pro představení projektu, ale není modelována do nejmenších podrobností, jak bylo také na prezentaci řečeno. Vlastní projektová dokumentace řeší přenosné odrazové desky, které budou součástí dodávky stavby a budou uloženy u provozovatele areálu.

Bude v rámci rekonstrukce pamatováno na řádnou obrátkovou stěnu ve výukovém bazénu (přístavba z roku 2012)?

Rekonstrukce bazénu 25 m v přístavbě není součástí tohoto projektu.

V projektu rekonstrukce se počítá se "saunovým světem". Bude pára v rámci ceny vstupu do bazénu? A bude pára u sprch do bazénu?

Pára je umístěna jednak ve wellness části (zvlášť placená část – v prvním nadzemním podlaží) a jednak poblíž dětského bazénu (volně přístupná – v prvním podzemním podlaží).

Slyším z různých stran, že projekt není v detailech ideální (kupř. kanceláře), ale už nelze nic v projektu prý měnit. To budeme opravdu realizovat stavbu, o které víme, že je v detailech problematická?

Umístění kanceláří v objektu nového městského plaveckého bazénu bylo v projektové dokumentaci ponecháno tak, jak byly navrženy ve schválené studii a odsouhlaseny Kanceláří architekta města. Pokud problematické detaily nastanou, budou řešeny v průběhu stavby, aby v budoucnu způsobily minimum komplikací.

Proč bylo zvoleno řešení společných šaten s převlékacími kabinami, které nebude vyhovovat části návštěvníků?

Systém společných šaten je pro běžného návštěvníka a pro obsluhu více přehledný, v nově navrženém provozu nemusí svlečení návštěvníci bazénu chodit po schodištích mezi patry. Převlékání je v samostatných boxech. Pro rodiny s dětmi a imobilní jsou navíc zvlášť vyčleněny samostatné prostory. Šatní skříňky jsou navíc přímo vedle kabinek na převlékání. Další samostatné prostory (šatny + sociální zázemí) jsou určeny pro plavání kojenců, pro mateřské školy a pro závodní plavce. Pro plavání základních škol máme vyčleněny další samostatné uzamykatelné šatny s klasickými věšáky a lavičkami.

V článcích o rekonstrukci bazénu se píše, že se jedná o kompletní rekonstrukci, ale přitom v odpovědi výše píšete, že menší bazén není součástí. Co vše tedy nebude součástí kompletní rekonstrukce?

Součástí stavební rekonstrukce není novodobá přístavba. Zde se bude pouze jednat o výměnu bazénové techologie, slaboproudých rozvodů a výměnu regulace.

V článku na stránkách města zmiňujete, že místo FTV panelů bude zajišťovat energetické úspory kogenerační jednotka. Tato jednotka je ve vlastnictví SML?

Nová kogenerační jednotka bude ve vlastnictví statutárního města Liberec.

Jak budou v novém bazénu řešeny vířivky? Jde mi konkrétně o dvojici vířivek v prostřední části bazénu - v současnosti jsou vzduchové (bublinkové). Budou změněny na tryskové?

V nových vířivkách se počítá jak se vzduchovými („bublinkovými“) sedátky, tak s vodními (tryskovými) masážemi v opěradlech tak, jak je to dnes u podobných vířivek běžné. Oba způsoby jsou samostatně zapínatelné podle potřeby.

Když už se to plánuje a bude se to celé předělávat, šlo by uvažovat o tom, zda by se dal alespoň jeden bazén (ideálně všechny, ale to je asi utopie) udělat slaný místo chlorovaný? Bylo by to tak pro všechny o tolik zdravější. A také příjemnější plavání. Druhý podnět se týká teploty. Máte nějaký plán, jak zvýšit celkovou teplotu v celém areálu?

Se slaným plaveckým bazénem se nepočítá. Technologie  úpravy pro slanou nebo chlorovanou vodu jsou diametrálně odlišné a nejsou kompatibilní. Teplota v areálu musí odpovídat hygienickým normám a platným standardům. Předpokládáme, že po rekonstrukci bude prostředí areálu působit příjemněji, protože možnosti regulace jsou dnes, díky stavu vzduchotechnických zařízení, omezené.

Wellness bude navíc ke stávajícím saunám, nebo budou sauny jeho součástí, tudíš společné, za úplně jiné vstupné?

Návštěvnický systém umožňuje mnoho variant nastavení. Bude záležet, jak si tento systém nastaví provozovatel bazénu – dnes BAZÉN LIBEREC, s.r.o. Co se týká konkrétního dotazu, tak sauny (finská, ifra, bio či parní) jsou nedílnou součástí oddělení wellness, stejně jako odpočívárny, vířivka, bar, dochlazovací bazén či zážitkové sprchy. Součástí wellness budou i masáže, ale tam se samozřejmě počítá se zpoplatněním.

Rád bych Vás požádal o vyjádření k analýze prvotní verze zadávací dokumentace na rekonstrukci bazénu, kterou jsem si během léta prozatím pro své potřeby zpracoval. Z analýzy mi vychází, že prvotní verze zadávací dokumentace zásadně omezovala výčet možných uchazečů, aniž by k tomu byly ze strany města doloženy pádné důvody. Byť byla zadávací dokumentace na základě kritiky v komisi pro veřejné zakázky zásadním způsobem upravena, výše popsané závěry považuji za závažné. U miliardové zakázky nelze takovou záležitost přejít s tím, že šlo o drobnou chybu z nedbalosti. Proto bych Vás rád požádal o zcela konkrétní a podrobné vyjádření k otázkám obsaženým pod bodem 5) analýzy:
Kdo konkrétně předmětné podmínky do zadávací dokumentace vložil, na základě čeho a s jakým záměrem?
Proč nebyly u takto významné zakázky provedeny předběžné tržní konzultace, když se na zadávací dokumentaci pracovalo přes půl roku?
Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.

Dovolím si připomenout, jak jsou nastavené procesy v rámci veřejných zakázek na radnici. Připraví se projekt, následně se na základě parametrů daného projektu připraví „návrh zadávací dokumentace“. Tento návrh, pokud jde o zakázku, která je vypisována v režimu zákona prochází kontrolou Komise pro veřejné zakázky. Tato komise buď zadávací dokumentaci schválí, nebo navrhne její úpravy. V případě zadávací dokumentace na rekonstrukci bazénu, byla zaslána zadávací dokumentace všem členům komise ke schválení per rollam. Důvod byl jednoduchý, vypadalo to, že bude problém najít shodu na termínu, který by vyhovoval všem členům komise, a já jsem nechtěl, aby to někdo považoval za úmysl. Přesto jsem Vás kontaktoval s tím, jestli s tím náhodou nemáte problém. Vaše odpověď byla taková, že je Vám to vlastně jedno. Jelikož jste se na mne potom obrátil nejen vy, ale i ostatní kolegové s dotazy, bylo fajn, že se podařilo najít společný termín pro zasedání komise. Na komisi jsme měli možnost vysvětlit si některé parametry, které byly v návrhu ZD rozporovány. A jak jsem řekl na jednání komise a následně i na jednání zastupitelstva, jsem velmi rád, že jste se do procesu kontroly zapojil a přinesl návrhy, které rozšířily možnost účasti pro větší okruh uchazečů. Ostatně v podobném duchy padaly i návrhy od ostatních členů komise. A přesně z tohoto důvodu tento poradní orgán na radnici pracuje. Ještě připomenu, že všechny podněty, které jste měl, jsem nechal a bez problému zapracoval do ZD, nijak jsem já, ani nikdo jiný vaše návrhy nerozporoval, naopak jsem je podpořil a nechal včlenit či vypustit ze ZD. Přestože jsem tak učil, a řekl jste, že už jiných připomínek nemáte, přesto jste hlasoval proti znění ZD. Což z mého pohledu postrádá logiku, ale už jsem si zvykl na to, že je vaším cílem spíš bořit, než stavět. Zadávací dokumentace měla v průběhu příprav mnoho podob, postupně se upravovala až do podoby, která byla finálně upravena komisí pro veřejné zakázky. Přesto, že bych mohl proces její přípravy tímto považovat za dostatečný, nechal jsem její znění ještě překontrolovat společností Transparency International. Společnost TI provedla „Zhodnocení korupčních rizik zadávacích podmínek této veřejné zakázky“ a konstatovala, cituji ze zprávy, že: nebyla ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s. identifikována zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných (finančně objemných) veřejných zakázek.  Celá zpráva je k dispozici na webu města, kde jsem ji nechal zveřejnit, stejně tak, jako tam zveřejňujeme odpovědi na všechny došlé dotazy od občanů. Co se týká předběžných tržních konzultací, tak ty se využívají většinou v případě, když zadavatel požaduje nějakou dodávku a úplně neumí definovat její předmět. Defacto slouží k nastavení základních parametrů. Například, když budu chtít nakoupit ochranné oděvy a neumím definovat jejich vlastnosti, tak tohoto institutu využiji, protože díky tomu dokážu určit materiál, jeho kvalitu, dostupnost na trhu rychlost dodávky cenu a řadu dalších parametrů. My máme vše, co potřebujeme, projektovou dokumentaci, která byla vypracována na základě požadavků města. V této dokumentaci byly postupně implementovány všechny relevantní požadavky, které se objevily v průběhu přípravy projektu. Ať už šlo o věci technického charakteru, které byly definovány především s ohledem na energetickou náročnost a současné technické požadavky, či o požadavky v oblasti architektury a designu, které definoval KAM. Není důležité, jaké návrhy na znění zadávací dokumentace se v průběhu její přípravy objevují, je zcela zásadní, jakou má finální podobu, která je schválena a zveřejněna podle zákona. S ohledem na to, že není mým zájmem cokoli skrývat a chci, aby rekonstrukce bazénu proběhla úspěšně, kvalitně a rychle, snažím se veškeré kroky dělat transparentně, aby nikdo nemohl spekulovat o nějakých nepravostech.
Mgr. Petr Židek, MPA
náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

V odpovědích výše píšete, že nová kogenerační jednotka bude ve vlastnictví SML. Jak to bude se stávajícími kogeneračními jednotkami? Ty tam zůstanou a budou nadále využívány a kdo je bude vlastníkem?

Zásobování energiemi celého plaveckého bazénu řeší projektová dokumentace. Pro výrobu elektrické energie a tepla budou využívány zejména dvě kogenerační jednotky. Jedná se o stávající kogenerační jednotku od výrobce INNIO Jenbacher GmbH, typ JMS 312 s elektrickým výkonem 526 kW a tepelným výkonem 625 kW, která je součástí stávající lokální distribuční soustavy umístěné v suterénu objektu plaveckého bazénu. Tato bude doplněna menší jednotkou Vitobloc 200 typu EM-199/263, která zůstane ve vlastnictví statutárního města Liberec. Jednotka bude energeticky zajišťovat zejména pokrytí potřeb nového plaveckého bazénu. 

V posledních letech jsme byli svědky několikanásobného zvýšení vstupného (ať už formou vyšší ceny nebo zkrácení doby), údajně způsobeného vyššími náklady vzhledem ke stáří bazénu. Bude vstupné sníženo nebo alespoň dlouhodobě zastropováno? Udělali jste si průzkum, za jakou výši vstupného lze realizovat maximální tržby?

Ceny vstupného se zvedají vždy s ohledem na nárůst cen vstupů (cena vody, energií), případně s ohledem na inflaci. Cena vstupného se po rekonstrukci nebude nijak výrazně lišit od cen v jiných zařízeních obdobného charakteru. Vždy budou určitým způsobem zvýhodněni „permanentkáři“ oproti jednorázovým vstupům. Žádný Vámi zmiňovaný typ průzkumu jsme nedělali.

Proč jsou ráno uzavřeny vířivky, kde jsme se mohli po plavání po deset let ohřát. Je to od 7.11.2023 a je to pro nás nepochopitelné, když je všude zima. Neznáme důvod, když děti do 12 let tam necháte a po tréninku ráno v sedm hodin tam jsou také.

Provoz celého areálu podléhá schválení Krajské hygienické stanice, kde se mimo jiné uvádí provozní doba pro veřejnost. Po tuto dobu musí plavecký areál, tedy jeho jednotlivá sportoviště, splňovat hygienické a zdravotní parametry, které jsou dány vyhláškou 238/2011 Sb. Provozní dobou pro veřejnost se rozumí: Pondělí – pátek 10:00 – 21:45, sobota 9:00 – 20:45, neděle, svátky 9:00 – 18:45. Mimo tuto dobu je umožněn vstup držitelům předplacených vstupenek (permanentek), kteří chtějí využít sportoviště před otevřením pro veřejnost: pondělí – pátek od 7:00, sobota od 8:00, neděle, svátky od 8:00. Atrakce a relaxační zóny, kterými jsou sauny, tobogány, dětský svět, čtyřdráhová skluzavka, pára a vířivky je nutno vždy připravit. I vzhledem k nutnosti zajištění těchto činností personálem, není možno vykonávat odborný dozor během příprav. Současně není možno provozovat vířivky a provádět jejich chemickou úpravu. Lidské tělo a oblečení obsahují látky, které na sebe váží chemii na úpravu vody, tímto dochází k obtížnému stanovení a následnému dodržení povolených limitů látek ve vodě před spuštěním provozu pro veřejnost, který je stanoven Provozním řádem. Sportovní oddíly jsou za svoji nedisciplinovanost napomínány a vyzývány k opuštění vířivek. Tato problematika byla probírána i v rámci roční kontroly ze strany KHS. Nutno podotknout, že relaxační zóny byly přístupny vždy pouze v hodinách pro veřejnost. Ale nedisciplinovanost vedla k samovolnému rozvolnění tohoto pravidla. Omezení provozu je uvedeno i v Návštěvním řádu (viz článek I, bod 1 a 5).
Ohledně teplot vody a vzduchu - i zde jsme vázáni vyhláškou 238/2011 Sb., která stanoví max. teplotu vzduchu 3°C nad teplotu vody. Připomínám, že areál byl schválen jako sportovní (plavecký) a jako takový má jiné provozní podmínky, než jak jsou stanoveny pro koupelové bazény a Aquaparky.

Kdy začne rekonstrukce bazénu?

Předpokládáme, že v prvním kvartálu roku 2024 bude vybrán dodavatel stavby. Nicméně dokud nebude soutěž ukončena, nelze přesný termín stanovit.

Bude zachován tobogán, nebo přidán nový? Ten červený mi přijde dost nebezpečný. Rozjede se a na těch zákrutách to s vámi houpe tak, že skoro vypadnete.

Tubus sklolaminátového (červeného) tobogánu bude v rámci rekonstrukce nahrazen novým v nerezovém provedení. Tvar toboganové dráhy zůstane v principu beze změn. Ke směrové korekci dochází pouze v úseku zajíždějícím zpětně do bazénové haly, kde dochází, ve vámi popisovaném kritickém místě, k snížení počtu zákrut.

Prohlédl jsem si prezentaci ze dne 25. 4. 2023 s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého bazénu Liberec". Oceňuji, že v některých částech je respektována stávající architektura. Nenašel jsem však nikde řešení a podobu šaten (potažmo navazujících sprch). Všude, kde jsou na srovnávacích snímcích původně šatny, je nově něco jiného. Rád bych se zeptal, kde budou šatny nově umístěny, jakou budou mít podobu (skříňky, ...?) a zda budou oddělené nebo společné a zda budou k dispozici převlékárny pro sportovce a kurzy jako dosud. 

Veškeré detaily jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci, ta je veřejně dostupná ke stažení na této adrese: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1787.html

 

Náměty, dotazy a připomínky

Jakékoliv vaše náměty, dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu: bazen@magistrat.liberec.cz, případně vyplňte tento formulář:

Prezentace

Ve formátu PowerPoint ke stažení: Rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého bazénu Liberec
Prezentace byla promítnuta veřejnosti na představení projektu v Kině Varšava 25. dubna 2023.

MUSÍME TO OPRAVIT - příloha Zpravodaje

Nejotřesnější závady a rizika, kvůli kterým je třeba rekonstruovat liberecký bazén. PDF ke stažení.

Aktuality

25.07.2023

Město vypsalo výběrové řízení na rekonstrukci plaveckého bazénu v Liberci

Veřejná zakázka na stavební úpravy plaveckého bazénu je zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 1 074 200 000 Kč bez DPH (1 299 800 000 Kč s DPH) a následný postup prací řídí sestavený harmonogram.
 
24.07.2023

Kontrola Transparency International u zadávací dokumentace na rekonstrukci městského bazénu

S ohledem na finanční nákladnost a stavební složitost rekonstrukce městského bazénu, požádal náměstek primátora Petr Židek o spolupráci společnost Transparency International ve věci kontroly zadávací dokumentace.
 
28.04.2023

Modernizace bazénu může začít v roce 2024

V úterý proběhla v Kině Varšava prezentace projektu Rekonstrukce městského plaveckého bazénu. Budoucnost libereckého bazénu veřejnosti představil náměstek primátora Petr Židek společně s projektanty z Ateliéru 11 a dalšími odborníky na bazény.
 

 

 

Nastavení cookies