Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

úřední doba:
v pondělí a ve středu bez nutnosti objednání 8.00 - 17.00,
v úterý a ve čtvrtek pouze pro objednané 8.00 - 16.00,
v pátek pouze pro objednané 8.00 - 12.00.
- pro agendu územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií, závazná stanoviska orgánu územního plánování, územně plánovací informace a další) jsou určeny kanceláře č. 302, č. 304 a č. 308 (pro území města Liberec je určen tel. 485 243 540, pro ostatní obce je určen tel. 485 243 509),
- pro agendu územně analytických podkladů a GIS je určena kancelář č. 306 (kontakty na pracovníky jsou uvedeny v kantaktech pracovníků oddělení ÚAP a GIS),
- pro ostatní agendu (vyjádření SML k záměru jako účastníka územního řízení, jako vlastníka pozemku nebo stavby, jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby a další) je určena kancelář č. 303 (tel. 485 243 252).
kontaktní email na jednotlivé referenty: prijmeni.jmeno@magistrat.liberec.cz

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3252
Keřková Petra referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Lenertová Skřivánková Lenka referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Šálek Michal referent odboru územního plánování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Mgr. Pátek Adam specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3582
Ing. Brožková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Daňková Vladimíra referent oddělení úřadu územního plánování specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Ing. arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení úřadu územního plánování Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice a Hrádek nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Mgr. Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Křižany, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, S nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Křtěnová Michaela specialista - manažer správy územního plánu Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Křižany, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, S nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3520
Ing. Kučerová Zuzana referent oddělení úřadu územního plánování spec.-manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3528
Lenert Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3515
Ing. Rubášová Klára referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3522
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Stanka Radim referent oddělení územního plánování Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Křižany, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, S nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3578
Ing. Žanta Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice a Hrádek nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512

rozdělení správního území ORP Liberec pro pracovníky oddělení územního plánování a další pracovníky odboru územního plánování podílející se na zpracovávání závazných stanovisek nebo případně vykonávající činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (vyjma územně analytických podkladů)

mapka v plné velikosti (pdf)
POPIS ČINNOSTI ODBORU

Samostatná působnost

  1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů,a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
  2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
  3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
  4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.

Dále se odbor člení na:

  • oddělení úřadu územního plánování
  • oddělení ÚAP a GIS

Popis činnosti jednotlivých oddělení je uveden ve webové záložce příslušného oddělení.

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

 

Samostatná působnost

  1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
  2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
  3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
  4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.


Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Aktuality odboru

14.02.2022

Liberec má k dispozici pracovní "čistopis" územního plánu

Klíčový dokument pro rozvoj města bude projednávat zastupitelstvo 24. 2. 2022. Jde o zlomový okamžik po mnohaletém úsilí o jeho dokončení.
 
12.10.2021

Atlasy čísel popisných jsou na webu. Přehledně a vždy aktuální

Nejen pro turisty, ale hlavně pro firmy, dopravní a zásilkové instituce, záchrannou službu, hasiče, policii a všechny další, kteří potřebují rychlou a přehlednou orientaci v tom kterém konkrétním městě či obci, vydáváme nově atlasy čísel popisných, takzvané uličníky.
 

 

Nastavení cookies