Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Liberec (ORP Liberec)

správní území ORP Liberec tvoří území obcí a měst: 

Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a  vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na  základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území.

První ÚAP ORP Liberec byly pořízeny za finanční podpory Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj k 31.12.2008. Data územně analytických podkladů jsou průběžně aktualizována. Výkresy a textová zpráva, zde prezentované, jsou nyní aktualizovány v pravidelném 4 letém cyklu v tzv. úplné aktualizaci.

Projekt prvních ÚAP ORP Liberec byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje - Integrovaného operačního programu

 

 5. úplná aktualizace

  

Textová část ÚAP:

5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP SO ORP LIBEREC [pdf]

 

Přílohy PRURÚ:

          -  Seznam sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

          - Přílohy E.1, E.2, E.5_Tab.1, E.5_Tab.2, E.6_Tab.1, E.6_Tab.2, E.6_Tab.3, E.6_Tab.4, E.6_Tab.5

            - Ekonomický potenciál obcí - Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

            - Karty jednotlivých obcí - Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

             - Přehled záměrů na provedení změn v území            

            

Přílohy RURÚ:

             - Přehled problémů k řešení v ÚPD

   - Příklady hlavních urbanistických problémů

 

Grafická část ÚAP:

Přehledová mapa SO ORP Liberec - klad mapových listů výkresů ÚAP

Pro otevření výkresu stačí zaškrtnout příslušný výkres a kliknout na požadovanou oblast (pro zobrazení legendy výkresu klikněte na legendu přehledové mapy).

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

Výkres limitů využití území Výkres hodnot území Výkres záměrů na provedení změn v území

Rozbor udržitelného rozvoje území:

Výkres problémů k řešení v ÚPD

03-13-03 03-13-04 03-13-05 03-14-01 03-14-02 03-13-08 03-13-09 03-13-10 03-14-06 03-14-07 03-14-08 03-13-11 03-13-12 03-13-13 03-13-14 03-13-15 03-14-11 03-14-12 03-14-13 03-13-16 03-13-17 03-13-18 03-13-19 03-13-20 03-14-16 03-14-17 03-14-18 03-13-22 03-13-23 03-13-24 03-13-25 03-14-21 03-14-22 03-14-23 03-31-02 03-31-03 03-31-04 03-31-05 03-32-01 03-32-02 03-32-03 03-31-09 03-31-10 03-32-06 03-32-07 03-31-14 03-31-15 03-32-11 03-32-12 03-31-19 03-31-20 03-32-16 03-31-25 legenda

Do výkresů ÚAP můžete nahlížet i prostřednictvím mapového serveru Marushka:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

1. Výkres limitů využití území.          2. Výkres hodnot území.          3. Výkres záměrů na provedení změn v území.

Rozbor udržitelného rozvoje území:

4. Výkres problémů k řešení v ÚPD

 

Informace o jevech ÚAP na parcele, zveřejnění dat technické infrastruktury.

Pořizovatel územně analytických podkladů je dle §166 novely stavebního zákona (183/2006 Sb.) povinen zveřejňovat na internetových stránkách příslušné obce s rozšířenou působností informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona.

Na základě výše uvedeného byla prostřednictvím mapového aplikačního serveru Marushka, magistrátu města Liberec, zveřejněna data o technické infrastruktuře (sítě a zařízení) v rozsahu zahrnující celé území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Tato data jsou průběžně aktualizována (aktuálnost dat závisí na frekvenci předávání těchto dat vlastníky technické infrastruktury) a je k nim připojena informace o datu předání.

Zobrazení dat technické infrastruktury:

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 1. Tematické okruhy máte k výběru 3 tematické okruhy (Energetika a spoje, Hygiena životního prostředí a Vodní hospodářství), které obsahuji jednotlivé mapové vrstvy s technickou infrastrukturou. Zaškrtnutím jednoho z okruhů nebo konkrétní vybrané vrstvy (např. teplovod včetně ochranného pásma) zobrazíte požadovaná data (viz instruktážní video 1). Při každém zaškrtnutí vrstvy je vhodné zaškrtnout i menší políčko vedle ikony „i“, umožňující přímý přístup k textovým informacím ke každému grafickému prvku. S ohledem na velký objem dat a čas potřebný pro jejich načítaní v mapovém portálu doporučujeme výrazně zmenšit zájmové území (výběr území obdélníkem). Po načtení dat je v mapovém okně souhrn všech Vámi vybraných prvků (sítí, zařízení …). Každý grafický prvek (linie, značka) má připojenu ikonu „i“. Po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte nabídku 3 možností textových informací k danému prvku (objektu technické infrastruktury).
Informace o atributech:
seznam popisných informací vztahujících se ke konkrétnímu objektu (síti, zařízení): název objektu a jeho technické parametry
Informace o prvku:
informace o poskytovateli dat (vlastníkovi technické infrastruktury), zdroj a datum předání dat
Pasport údaje o území (číslo jevu ÚAP z vyhlášky 500/2006 Sb., např. A070 - kanalizace):
Předávací protokol k poskytnutým datům s informacemi o vlastníkovi technické infrastruktury, zdroji, formě předání a datu zpracování (předání) dat. Součástí je také potvrzení poskytovatele údaje o správnosti úplnosti a aktuálnosti údajů k datu předání

Jevy ÚAP na parcele (technická infrastruktura na parcele):

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 3. Jevy ÚAP na parcele získáte informaci o všech jevech technické infrastruktury sledovaných v rámci územně analytických podkladů, které se na vybrané parcele nacházejí. K získání této informace vedou 2 cesty:
1. Po zaškrtnutí této vrstvy se v mapovém okně zobrazí čísla parcel v černém rámečku. (viz instruktážní video 2). Po kliknutí na vybrané parcelní číslo levým tlačítkem myši se dostanete do nabídky: Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele. První možnost vypíše seznam všech objektů technické infrastruktury evidovaných v ÚAP (název jevu), kterými je vybraná parcela zasažena, druhá doplňuje seznam o výpis subjektů, které data poskytly, tedy jejich název a adresu.
2. V případě, že Vás zajímá výskyt sítí a zařízení technické infrastruktury na předem známé parcele, můžete využít vyhledávání (viz instruktážní video 3). V záložce Hledat najděte sekci ÚAP a v ní dotaz: Jevy ÚAP na parcele. V dialogovém okně zadejte název katastrálního území a číslo parcelní. Po vyhledání se Vám zobrazí obrys zvolené parcely, v jehož středu bude ikona „i“. Po kliknutí na ni levým tlačítkem myši dostanete nabídku Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele a postupujete dále stejně jako v bodu 1.

program Adobe Reader na prohlížení dokumentů ve formátu pdf naleznete zde

program Adobe Flash Player na prohlížení videa ve formátu swf naleznete zde

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.